Hur går retuschering av fotografier till?

Verktyg för fotoretuschering

För att retuschera foton behöver du ett bildredigeringsprogram med åtminstone ett lagningsverktyg eller en klonpensel. Olika program har olika namn på verktygen. Namnen är ofta engelska och kan vara "clone brush", "healing brush", "patch tool", "blemish removal tool", "inpainting brush" och liknande. En del har en handfull verktyg, vart och ett specialiserat på en viss typ av retuschering. Har ditt program bara ett eller två verktyg brukar det vara några av de mest lättanvända.

Gemensamt för många av verktygen är att man målar på ett område, eller en fläck, och programmet ersätter det med en kopia av en annan del av bilden som det tycker liknar området runt fläcken.

Tålamod, noggrannhet och tid

Även många billiga program har verktyg som duger alldeles utmärkt till att retuschera fotografier. Det är inte i första hand verktyget som avgör hur bra resultatet blir. Det är din noggrannhet och förståelse för hur verktygen fungerar som är mest avgörande. Och tålamod förstås. De flesta retuscheringar tar inte så lång tid, men ibland kan en enda bild kräva flera dagars arbete.

Fotoretuscheringens hantverk

Eftersom det här är en generell beskrivning av fotoretuschering, kommer vi att utgå ifrån ett av de enklaste verktygen. Det kallas ofta "object removal tool", "spot removal tool", eller något liknande. Vill du använda mer avancerade verktyg behöver du ta reda på hur man använder dem.

Grunden för "object removal tool" är att du målar ett område, något du vill ta bort. Sen försöker programmet ersätta det övermålade med en bit från en annan del av fotot. Lyckas det bra kommer det att se ut som om det borttagna aldrig har varit där. Blir det inte perfekt på en gång kan det fungera att måla över det en eller flera gånger till.

Börja med de enklaste av de stora skönhetsfelen på fotografiet. Repor eller fingeravtryck på himmel, vatten eller gräsmattor till exempel. Förstora gärna bilden så att du kan markera det oönskade området så exakt som möjligt.

Fortsätt sen med de mindre felen. På gamla fotografier brukar det finnas gott om prickar från damm som har hamnat på plåten eller negativet under kopieringen till papper. Samma sak gäller skannade bilder om inte både original och skannerbädd är ordentligt avtorkade. Typiskt för dessa dammfläckar är att de visar sig som ljusa fläckar på mörka områden och mörka fläckar på ljusa områden. I själva verket består de av både ljusa och mörka delar. Det ser du tydligt när de sitter på mellanljusa områden.

Fortsätt ta bort fläckar tills alla är borta eller du är nöjd med hur bilden ser ut. Är du riktigt noggrann zoomar du in bilden så att du ser enskilda pixlar och tar bort alla fläckar du ser på den nivån.

Sist ger du dig på de stora och svåra delarna. Det kan vara repor över bakgrunder med många detaljer, exempelvis ansikten. Skälen till att lämna de här delarna till slutet är flera. Dels kan de ta lång tid att åtgärda och du kanske tröttnar på vägen. Dels kan fotografiet se tillräckligt bra ut när du har åtgärdat allt annat, även om du inte lyckas få bort det sista.

När du känner dig nöjd kan du zooma ut så att du ser hela eller det mesta av bilden. Är det något du fortfarande stör dig på? Åtgärda det innan du avslutar.

Spara på rätt sätt

Till sist ska du spara den färdiga bilden. Välj helst ett förlustfritt bildformat. Exempel på bildformat som har stöd för förlustfri komprimering är TIFF, PNG, WEBP och HEIF. Vill du vara riktigt säker sparar du fotografiet i flera olika format.

Glöm inte att lagra kopior av bilden på flera ställen, inte på samma enhet. Skicka kopior till alla som kan vara intresserade. Om oturen är framme och du förlorar dina kan du be att få tillbaks kopior av deras.

Om du inte vill retuschera själv

Förhoppningsvis har den här introduktionen givit dig en uppfattning om vad fotoretuschering är och hur det går till. Det är något de flesta kan lära sig.

Om du ändå vill ha hjälp att retuschera dina bilder är du alltid välkommen att kontakta oss!

Kanske blivande Stockholms Lawn-Tennis klubb, före retuschering. Kanske blivande Stockholms Lawn-Tennis klubb, före retuschering.
Kanske blivande Stockholms Lawn-Tennis klubb, före retuschering. Kanske blivande Stockholms Lawn-Tennis klubb, före retuschering.
Tennispaviljongen vid Östermalms idrottsplats omkring 1890, före och efter retuschering.
Sittande från vänster: Asta Engström.
Kanske blivande Stockholms Lawn-Tennis klubb, före retuschering. Kanske blivande Stockholms Lawn-Tennis klubb, före retuschering.
Kanske blivande Stockholms Lawn-Tennis klubb, före retuschering. Kanske blivande Stockholms Lawn-Tennis klubb, före retuschering.
Möjligen blivande Stockholms Lawn-Tennis klubb utanför Tennispaviljongen vid Östermalms idrottsplats omkring 1890, detalj. Före och efter retuschering.
Prins Gustaf, före retuschering. Prins Gustaf, före retuschering.
Detalj av ovanstående, före och efter retuschering.