Vi vill gärna retuschera dina fotografier.

Hör av dig!

Kontaktuppgifter

Svensk bildretuschering tillhör Bokstavligt Aktiebolag (org.nr 556830-4397). Du når oss med e-post på:

hej@bildretuschering.se

När du har frågor om specifika bilder får du gärna bifoga dem i mejlet. Tänk på att många e-posttjänster har en begränsning på 20-25 megabyte per meddelande för bifogade filer. Vill du skicka mer än så kan det vara bra att dela upp dem på flera meddelanden.

Stöter du på problem med att bifoga bilder får du gärna höra av dig så hjälper vi dig med andra lösningar.

Vi sköter all kommunikation via e-post. Det gör vi för att minska mängden administration och få automatisk dokumentation av alla ärenden.

Familjen Treffenberg i Falun julen 1883, före retuschering. Tillhör Treffenbergarkivet. Familjen Treffenberg i Falun julen 1883, efter retuschering. Tillhör Treffenbergarkivet.
Familjen Treffenberg i Falun julen 1883, före retuschering. Tillhör Treffenbergarkivet. Familjen Treffenberg i Falun julen 1883, efter retuschering. Tillhör Treffenbergarkivet.
Familjen Treffenberg i Falun julen 1883, före och efter retuschering.
Från vänster: Elin, Ernst, Ebba, Tatta (Amelie), Curry, Karl och Ivan.