Vad kostar det att retuschera bilder?

Priset beror på arbetstiden

Vi tar 465 kronor, inklusive moms, per halvtimme för den tid vi arbetar med en bild.

Många saker påverkar hur lång tid det tar att retuschera ett foto. Framför allt är det fotografiets storlek samt mängden och svårighetsgraden på de skönhetsfel du vill ha åtgärdade.

Här intill är några exempel på fotografier vi har retuscherat och ungefärlig arbetstid. Det kan förhoppningsvis ge en fingervisning om vad olika typer av retuschering kostar. Har du frågor är du välkommen att höra av dig:

hej@bildretuschering.se

Retuschering av porträttet av biskopinnan Aurora Wilhelmina Fahlcrantz tog omkring en halvtimme.
Stort fotografi med väldigt många repor och fläckar. Arbetstid för retuschering var cirka 10 timmar.