Fotografi är det närmaste vi
har kommit att resa i tiden.

Ta hand om dina dyrgripar.

Tryckt fotografi av Curry Treffenberg före retuschering. Tryckt fotografi av Curry Treffenberg efter retuschering.
Tryckt fotografi av Curry Treffenberg före retuschering. Tryckt fotografi av Curry Treffenberg efter retuschering.
Tryckt fotografi av Curry Treffenberg, före och efter retuschering.
Stockholms lawn-tennis klubb 1892. Före retuschering. Stockholms lawn-tennis klubb 1892. Före retuschering. 
										Efter retuschering.
Stockholms lawn-tennis klubb 1892. Före retuschering. Stockholms lawn-tennis klubb 1892. Före retuschering. 
										Efter retuschering.
Stockholms Lawn-Tennis klubb år 1892. Före och efter retuschering.
Stående från vänster: Adrienne Millde, Albert Holmgren, Tollstén, Starck, Qvarnström, Morén, Vesta Engström, Karin Berg, Axel Göhte, Holger Grut, Torben Grut
Sittande från vänster: Sofie Hjelm, Marianne Millde, Anna Berg, Asta Engström, G Tollstén, Olga Berg.
Stockholms lawn-tennis klubb 1892, detalj. Före retuschering. Stockholms lawn-tennis klubb 1892, detalj. Före retuschering. Efter retuschering.
Stockholms lawn-tennis klubb 1892, detalj. Före retuschering. Stockholms lawn-tennis klubb 1892, detalj. Före retuschering. Efter retuschering.
Stockholms Lawn-Tennis klubb år 1892, detalj. Före och efter retuschering.
Stockholms lawn-tennis klubb 1892, detalj. Före retuschering. Stockholms lawn-tennis klubb 1892, detalj. Före retuschering. Efter retuschering.
Stockholms lawn-tennis klubb 1892, detalj. Före retuschering. Stockholms lawn-tennis klubb 1892, detalj. Före retuschering. Efter retuschering.
Stockholms Lawn-Tennis klubb år 1892, mer detaljer. Före och efter retuschering.
Otto Ferdinand af Sillén 1886. President för Statskontoret, Stockholm. Före retuschering. Otto Ferdinand af Sillén 1886. President för Statskontoret, Stockholm. Efter retuschering.
Otto Ferdinand af Sillén 1886. President för Statskontoret, Stockholm. Före retuschering. Otto Ferdinand af Sillén 1886. President för Statskontoret, Stockholm. Efter retuschering.
Statskontorspresident Otto Ferdinand af Sillén 1886. Före och efter retuschering.
Biskopinnan Aurora Wilhelmina Fahlcrantz, född Valerius, 1819-10-22 till 1916-03-12. Före retuschering. Biskopinnan Aurora Wilhelmina Fahlcrantz, född Valerius, 1819-10-22 till 1916-03-12. Efter retuschering.
Biskopinnan Aurora Wilhelmina Fahlcrantz, född Valerius, 1819-10-22 till 1916-03-12. Före retuschering. Biskopinnan Aurora Wilhelmina Fahlcrantz, född Valerius, 1819-10-22 till 1916-03-12. Efter retuschering.
Biskopinnan Aurora Wilhelmina Fahlcrantz, född Valerius, 1819-10-22 till 1916-03-12, före och efter retuschering.
Oretuscherad daguerrotyp av Niels Andreas Stillman, 1789-1864. Tillhör Treffenbergarkivet. Retuscherad daguerrotyp av Niels Andreas Stillman, 1789-1864. Tillhör Treffenbergarkivet.
Oretuscherad daguerrotyp av Niels Andreas Stillman, 1789-1864. Tillhör Treffenbergarkivet. Retuscherad daguerrotyp av Niels Andreas Stillman, 1789-1864. Tillhör Treffenbergarkivet.
Daguerrotyp av Niels Andreas Stillmann 1850, före och efter retuschering.
Porträtt av landshövding Curry Treffenberg före retuschering. Porträtt av landshövding Curry Treffenberg efter retuschering.
Porträtt av landshövding Curry Treffenberg före retuschering. Porträtt av landshövding Curry Treffenberg efter retuschering.
Porträtt av landshövding och riksdagsman Curry Treffenberg, före och efter retuschering.
Detalj från porträtt av landshövding Curry Treffenberg före retuschering. Detalj från porträtt av landshövding Curry Treffenberg efter retuschering.
Detalj från porträtt av landshövding Curry Treffenberg före retuschering. Detalj från porträtt av landshövding Curry Treffenberg efter retuschering.
Detalj från porträtt av landshövding Curry Treffenberg före och efter retuschering.
Porträtt av Ernst Treffenberg före retuschering. Porträtt av Ernst Treffenberg efter retuschering.
Porträtt av Ernst Treffenberg före retuschering. Porträtt av Ernst Treffenberg efter retuschering.
Porträtt av Ernst Treffenberg omkring år 1885, före och efter retuschering.